കർണാടക പത്താം ക്ലാസ് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷകൾ ജൂലൈ 19-20 തീയതികളിൽ കൊവഡ് മുൻകരുതലുകൾ പാലിച്ച് നടത്തും

കൊവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ നിന്നും രാജ്യം സാവധാനം കരകയറുമ്പോൾ കർണാടക സർക്കാർ പത്താം ക്ലാസ് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയുടെ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു – ജൂലൈ 19, 20 തീയതികളിലാണ് പരീക്ഷകൾ നടക്കുക.
കോർ വിഷയങ്ങളുടെ (മാത്തമാറ്റിക്സ്, സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ് തുടങ്ങിയവ) പരീക്ഷകൾ ജൂൺ 19 ന് രാവിലെ 10:30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 വരെയും രണ്ടാം ഭാഷാ പരീക്ഷ ജൂലൈ 20 നും നടക്കും.
പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എസ്. സുരേഷ് കുമാർ ചൊവ്വാഴ്ച തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ശുചിത്വം, സെക്ഷൻ 144 ഏർപ്പെടുത്തൽ, രോഗലക്ഷണമുള്ള രോഗികൾക്ക് പ്രത്യേക മുറികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

73,000 പരീക്ഷാ മുറികളിലായി ഈ വർഷം 8,76,581 കുട്ടികളാണ് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. ഒരു മുറിയിൽ 12 വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമേ ഇരിക്കൂ. കഴിഞ്ഞ വർഷവും പകർച്ചവ്യാധികൾക്കിടയിലാണ് പരീക്ഷ നടന്നത്. ആറു ദിവസങ്ങളിലായി 8.46 ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ പരീക്ഷയെഴുതിയിരുന്നു. ഈ വർഷം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ വീടിനടുത്തുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കും, കൂടാതെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിൽ നിന്നോ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നോ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവാദമുണ്ട്.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *