മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അമേരിക്കയിലേക്ക്

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അമേരിക്കയിലേക്ക്

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചികിത്സയ്ക്കായി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ മാസം 15ന് പോയി 29 ന് തിരിച്ചെത്തും. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഭാര്യയും പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി പി.എ സുനീഷും യാത്രയിലുണ്ടാകും. എല്ലാ ചെലവും സർക്കാർ വഹിക്കും.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *