2012ൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പാബ്ലോ പിക്കാസോയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

മഹാരഥന്മാരായ ചിത്രകാരന്മാരുടെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ ഗ്രീക്ക് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച പാബ്ലോ പിക്കാസോ, പിയററ് മോൺട്രിയൻ എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആർട് ഗാലറിയായ ആതൻസ് ഗാലറിയിൽ നിന്നാണ് ചിത്രങ്ങൾ കളവുപോയത്.

ചിത്രങ്ങൾ പൊലീസിന്‍റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അറിയിച്ചത്. ചിത്രങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്നോ ചിത്രം ആരുടെ കയ്യിലായിരുന്നെന്നോ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ആരെയെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും പൊലീസ് മറുപടി നൽകിയില്ല. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ അറിയിക്കുമെന്നാണ് പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ നൽകിയ സൂചന.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *