നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം ആർക്കെന്നറിയിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. വിഷയത്തിൽ ഈ മാസം 19 നകം ഡി ജി പി മറുപടി നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എസ് ശ്രീജിത്തിനെ കേസിന്റെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കോടതിയെ പറഞ്ഞു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ശ്രീജിത്തിനെ മാറ്റിയതിനെതിരായ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. എസ് ശ്രീജിത്തിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംവിധായകൻ ബൈജു കൊട്ടാരക്കരയാണ് ഹർജി നൽകിയത്.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; മേൽനോട്ടം ആർക്കെന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം ആർക്കെന്നറിയിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. വിഷയത്തിൽ ഈ മാസം 19 നകം ഡി ജി പി മറുപടി നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എസ് ശ്രീജിത്തിനെ കേസിന്റെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കോടതിയെ പറഞ്ഞു.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ശ്രീജിത്തിനെ മാറ്റിയതിനെതിരായ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. എസ് ശ്രീജിത്തിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംവിധായകൻ ബൈജു കൊട്ടാരക്കരയാണ് ഹർജി നൽകിയത്.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *