കൊവിഡ് വ്യാപനം; പുതിയ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ബീജിംഗ്

ഉയർന്ന വൈറസ് വ്യാപക സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൊവിഡ് പാൻഡെമിക് പടരാതിരിക്കാൻ ബീജിംഗ് നഗരം നിരവധി നടപടികൾ ആവിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ബീജിംഗിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന ഇടത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ എയർ, റെയിൽവേ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് തടയും. ഇപ്പോഴും ഇടത്തരം, ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്കുള്ള ഹെൽത്ത് കോഡുകൾ മഞ്ഞ നിറത്തിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുമെന്നും, പച്ച അല്ലാത്ത ആരോഗ്യ കോഡ് ഉള്ള ആരെയും ബീജിംഗിലേക്ക് പോകുന്ന വിമാനങ്ങളിലോ ട്രെയിനുകളിലോ കയറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ബീജിംഗ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *