സംസ്ഥാനത്ത് ഹോം ഐസൊലേഷന്‍ 10 ദിവസമാക്കി കുറച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് രോഗികളുടെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് മാര്‍ഗരേഖയില്‍ മാറ്റം. രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവര്‍ക്കും നേരിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവര്‍ക്കും ഹോം ഐസൊലേഷന്‍ പത്ത് ദിവസമാക്കി കുറച്ചു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ളവരുടെ നിരീക്ഷണം 20 ദിവസമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍ 17 ദിവസം നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയണമെന്നതായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം. ഇതാണ് പുതുക്കിയത്. ഇനി മുതല്‍ രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവര്‍ക്കും നേരിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവര്‍ക്കും പത്ത് ദിവസമാണ് ഹോം ഐസൊലേഷന്‍. എന്നാല്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയവരുടെ നിരീക്ഷണ കാലാവധി ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 20 ദിവസമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുടെ നിരീക്ഷണ കാലാവധി. മൂന്നാം തരംഗം മുന്നില്‍ കണ്ട് കൊവിഡ് രോഗികളുടെ ചികിത്സാ മാര്‍ഗരേഖയും പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗര്‍ഭിണികളുടെ ഗുരുതരാവസ്ഥയും മരണവും ഒഴിവാക്കാന്‍ പ്രത്യേക നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് മാര്‍ഗരേഖ

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *