അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ആദ്യം; സിൽവർലൈൻ വന്നില്ലെങ്കിലും ആരും മരിക്കില്ല: ശ്രീനിവാസൻ

അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ആദ്യം; സിൽവർലൈൻ വന്നില്ലെങ്കിലും ആരും മരിക്കില്ല: ശ്രീനിവാസൻ

അടിസ്ഥാന സൗകര്യമാണ് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയിൽ പ്രതികരിച്ച് നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ശ്രീനിവാസൻ. ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം കഴിഞ്ഞ് വേണം സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി. സിൽവർലൈൻ വന്നില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ആരും മരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്കായി സംസ്ഥാനം വരുത്തിവെക്കുന്ന ബാധ്യത സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവി വികസനത്തിനായുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് പണം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയെ എതിർത്ത് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *