സിനിമ തീയേറ്ററുകൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഫിയോക്

സംസ്ഥാനത്ത് സിനിമ തീയേറ്ററുകൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ സംഘടനയായ ഫിയോക്ക്. കൊവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ അടച്ചതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സിനിമ തീയേറ്ററുകൾ. തീയേറ്ററുകൾ അടച്ചിടുന്നത് മൂലം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. കൊവിഡ് കാലത്ത് മറ്റ് മേഖലകൾക്ക് നൽകിയ ഇളവുകൾ സിനിമ മേഖലയ്ക്കും നൽകണമെന്നും ഫിയോക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *