വരുൺ ഗാന്ധി എംപിക്ക് കൊവിഡ്

വരുൺ ഗാന്ധി എംപിക്ക് കൊവിഡ്

വരുൺ ഗാന്ധി എംപിക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് കൂടാതെ സ്ഥാനാർഥികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർക്കും മുൻകരുതൽ ഡോസ് നൽകണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *