മറയൂർ ശർക്കരക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയൊരുക്കി ലുലു ഗ്രൂപ്പ്‌

മറയൂർ ശർക്കരക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയൊരുക്കി ലുലു ഗ്രൂപ്പ്‌

കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ അടയാളമായ മറയൂർ ശർക്കര അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇടുക്കിയിലെ മറയൂരിൽ നിന്ന് ദുബൈയിലേക്കുള്ള ജിഐ ടാഗ് ചെയ്ത മറയൂർ ശർക്കരയുടെ ആദ്യ കയറ്റുമതിക്ക് തുടക്കമായി. ഫെയർ എക്‌സ്‌പോർട്ട് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡാണ് ജിഐ ടാഗ് ഉൽപ്പന്നമായി മറയൂർ ശർക്കര ദുബൈയിലേക് കയറ്റുമതി ചെയുന്നത്. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷനലിന്റെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമാണ് ഫെയർ എക്‌സ്‌പോർട്ട് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ഇത് അപെഡയുടെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. കയറ്റുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് കേന്ദ്ര വ്യവസായ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള കാർഷിക-സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണ കയറ്റുമതി വികസന അതോറിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ്. കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യ ലോഡ് ഫ്‌ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നത് അപേഡ ചെയർമാൻ ഡോ എം അംഗമുത്തുവായിരുന്നു. രാസവളമോ വസ്തുക്കളോ ഉപയോഗിക്കാതെ തയ്യാറാക്കുന്ന ശർക്കരയാണ് മറയൂർ ശർക്കര. ഇത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന കാർഷിക വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ടിവി സുഭാഷ്, ഫെയർ എക്‌സ്‌പോർട്ട് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രതിനിധികൾ,അപെഡയിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫ്‌ളാഗ് ഓഫ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിമാനത്താവളങ്ങളിലും തുറമുഖങ്ങളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിശദമായ കർമപദ്ധതി ഉടൻ വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന കാർഷിക ഡയറക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് ഐ എ എസ് അറിയിച്ചു. 2021-22 ഓടെ 400 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ കയറ്റുമതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജി ഐ ടാഗ് ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപെഡയുടെ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *