ഞായറാഴ്ച യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യാനുസരണം കെഎസ്ആർടിസി സർവ്വീസ് നടത്തും

ഞായറാഴ്ച യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യാനുസരണം കെഎസ്ആർടിസി സർവ്വീസ് നടത്തും

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഞായറാഴ്ച നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രാക്കാരുടെ ആവശ്യാനുസരണം സർവ്വീസുകൾ കെഎസ്ആർടിസി നടത്തും. ഞായറാഴ്ച അവശ്യസർവ്വീസുകൾ മാത്രം സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാന റൂട്ടുകൾ, ആശുപത്രികൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, എയർപോർട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണമാകും സർവ്വീസ് നടത്തുക.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *