ഓപ്പോ റെനോ 6, റെനോ 6 പ്രോ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഓപ്പോ റെനോ 6 സീരീസ് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന റെനോ സീരീസ് സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ വാനില റെനോ 6, റെനോ 6 പ്രോ എന്നിവയായിരിക്കുമെന്നും ഫ്‌ലിപ്പ്കാര്‍ട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകളും ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം ചൈനയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഓപ്പോയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന റെനോ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണുകളില്‍ ബോക്കെ ഫ്‌ലെയര്‍ പോര്‍ട്രെയിറ്റ് വീഡിയോ ഫീച്ചര്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.

പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കുമ്പോള്‍, സബ്ജക്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ‘ശാലോ ഡെപ്പ്ത്ത് ഓഫ് ഫീല്‍ഡ്’ ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് ഡിവൈസുകളുടെ കുറിച്ചും മൈക്രോസൈറ്റ് കൂടുതല്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ വാനില മോഡലില്‍ മീഡിയടെക് ഡൈമെന്‍സിറ്റി 900 5 ജി പ്രോസസര്‍ അവതരിപ്പിക്കും.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *