ബിഎസ്എഫിന്റെ അധികാരപരിധി വർധിപ്പിച്ചതിനെതിരെ പഞ്ചാബ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ

ബിഎസ്എഫിന്റെ അധികാരപരിധി വർധിപ്പിച്ചതിനെതിരെ പഞ്ചാബ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. അസം, ബംഗാൾ, പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ബിഎസ്എഫിന്റെ അധികാര പരിധി 15 കിലോ മീറ്ററിൽ നിന്ന് 50 കിലോ മീറ്ററാക്കി വർധിപ്പിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ്. ആർട്ടിക്കിൾ 131 പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അധികാര പരിധിയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടപടിയെന്ന് പഞ്ചാബ് ഗവൺമെന്റ് ഹരജിയിൽ പറഞ്ഞു. പാകിസ്താനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലകളുടെ 80 ശതമാനം പരിധിയിലും പുതിയ തീരുമാനത്തിന്റെ ആഘാതമുണ്ടാവും. ഈ പ്രദേശത്ത് ക്രമസമാധാന പാലനം ഭരണഘടനപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരമാണ്. എന്നാൽ പുതിയ ഉത്തരവിലൂടെ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ അധികാര പരിധിയിലേക്ക് കടന്നുകയറിയിരിക്കുകയാണ്.-പഞ്ചാബ് സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

 

 

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *