നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടിയിട്ടില്ല: മന്ത്രി ജി.ആര്‍ അനില്‍

സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ആറ് വര്‍ഷമായി ഒരു നിത്യോപയോഗ സാധങ്ങള്‍ക്കും വില കൂട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന്‌ ഭക്ഷ്യ – പൊതുവിതരണവകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനില്‍. 13 നിത്യോപയോഗ്യ സാധനങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ക്കറ്റിനേക്കാള്‍ 50/60 ശതമാനത്തോളം വില കൂടുതൽ വായിക്കാൻ NEWSCOM Mobile App ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യൂ https://bit.ly/3kJHKeF

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *