Archive

Tag: blck spot

മറുക് പറയും,ലൈംഗിക താത്പര്യങ്ങളെ!

എത്ര നിസാരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറുകുകൾ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മറുക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ? മറുകിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ നിർവചിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ? നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക താത്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോ മറുകിനും പറയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. ഒരു മറുകിന് നമ്മുടെ ലൈംഗിക താത്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്നു അറിയാം……