അഫ്ഗാൻ നഗരങ്ങളിലെ താലിബാൻ ആക്രമണം; അപലപിച്ച് യുഎസ്

അഫ്ഗാൻ നഗരങ്ങൾക്കെതിരെ താലിബാൻ നടത്തിയ അക്രമാസക്തമായ ആക്രമണത്തിൽ അപലപിച്ച് അമേരിക്ക. കൂടാതെ സ്ഥിരമായ വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിക്കാൻ ഭീകരസംഘടനയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. താലിബാൻ ഭരണകൂടം നിർബന്ധിതമായി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകാത്തതാണെന്നും ദോഹ സമാധാന പ്രക്രിയയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ഒത്തുതീർപ്പിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന അവകാശവാദത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും എംബസി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. സ്ഥിരമായ വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിക്കാനും എല്ലാ അഫ്ഗാനികൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുതീർപ്പിന് വഴിയൊരുക്കാനും അമേരിക്ക താലിബാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *