ഒരു മാസം 73 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കുന്ന യോഗ ഗുരു

ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഉത്തമമാണ് യോഗ പരിശീലനം. എന്നാൽ ആ യോഗ പാടിപ്പിച്ച് മാസം 73 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ അറിയാമോ….അത്തരമൊരു ഒരു യോഗ ടീച്ചറുടെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോള്‍ വൈറലാകുന്നുണ്ട്. യോഗ ടീച്ചറുടെ പേര് അംബർ സ്വീറ്റ്ഹാർട്ട് എന്നാണ് . യോഗ ടീച്ചർ അംബർ സ്വീറ്റ്ഹാർട്ട് സ്ത്രീകളെ സംതൃപ്തരാക്കുന്നതിനായി ശാരീരിക സമ്പർക്കവും പ്രത്യേക ഭാവങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രത്യേക ആസനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി അംബർ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നാൽ കൊറോണ സമയത്ത് അവര്‍ ജോലി നിര്‍ത്തിവെച്ചിരുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകളെ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒണ്‍ലി ഫാൻസ് എന്ന സൈറ്റിൽ അവര്‍ ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ട്ടിച്ചു അതുവഴി ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രതിമാസം 73 ലക്ഷം രൂപ വരെ അവർ സമ്പാദിക്കുന്നു. ഈ കൊറോണ ഇടവേള അംബർ സ്വീറ്റ്ഹാർട്ടിന് ശെരിക്കും ഗുണം ചെയ്തു എന്നുവേണം പറയാന്‍. ഈ സൈറ്റിൽ അവരുടെ ആരാധകർ ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *